PEL CANVI CLIMàTIC

WWF ofereix una sèrie de voluntariats i un qüestionari per preinscripcions adjunt al seu web. Ofereix voluntariat per arreglar pins al costat del riu Jandula, podes a la Ranya en tancats de exlusió de pins i restauració de la zona afectada per l'incendi de les Penyuelas del 2017.

GreenPeace ha creat una comunitat de voluntaris anomenat GreenWire. Aquesta comunitat fa reunions amb activistes i més voluntaris per assignar noves tasques per ajudar el medi ambient. Fan diferents activitats relacionades amb l'àmbit del medi ambient, com la creació de refugis, neteja de platjes o poda d'arbres en zones concretes.

Avui en dia un dels factors més contaminants són els cotxes. Canvia aixó utilitzant el transport pùblic o anant a peu si el recorregut no és massa llarg. Actualment a Catalunya disposem d'una densa xarxa de transport pùblic, com el tren i el bus.