PEL CANVI CLIMàTIC

Reciclatge Separa la teva brossa

Pots ajudar al planeta separant les teves escombraries. El vidre al verd, el plàstic al groc, l'orgànic el marró, el paper al blau i el rebuig al gris. Reciclant ajudes a les plantes de selecció de residus a fer una millor selecció i a agilitzar la seva feina.

Transport A peu o amb transport pùblic

Avui en dia un dels factors més contaminants són els cotxes. Canvia aixó utilitzant el transport pùblic o anant a peu si el recorregut no és massa llarg. Actualment a Catalunya disposem d'una densa xarxa de transport pùblic, com el tren i el bus.

Crea vida PLANTA UN ARBRE AL TEU JARDÍ

Degut a les grans tales d'arbres i els grans incendis que hi han arreu del món, plantar un arbre pot ajudar en la creació d'un nou ecosistema i crees un altre èsser viu que genera oxigen. Potser un arbre és poc, peró si tothom en plantés un, es marcaria una diferència.